PREZENTACJA REVO SEALS Sp. z o.o - O NAS

Spółka działa na rynku uszczelnień od lat 50-tych ubiegłego stulecia, wcześniej jako: INCO VERITAS ZPUT, INCO USZCZELNIENIA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo o tak długiej tradycji zyskało ogromne uznanie na rynku, zarówno polskim, jak i euroazjatyckim.


Kontrahenci to głównie firmy z sektora przemysłu maszynowego, hydrauliki, pneumatyki, rolnictwa, hutnictwa, górnictwa, motoryzacji, środków transportu, armatury sanitarnej i innych dziedzin.


Oferta handlowa zawiera kilkadziesiąt różnych typów wyrobów, podzielonych z uwagi na ich zastosowanie. Produkty, ze względu na wyspecyfikowane wymagania materiałowe, speł- niają wymagania norm PN, DIN, ASTM, ISO, GOST oraz indywidualne wymagania klienta. Firma oferuje usługi w zakresie: projektowania uszczelnień i węzłów uszczelniających, konsultacji w doborze materiału i uszczelnień przy kon- struowaniu lub modernizowaniu węzłów uszczelniających, doradztwa technicznego dla klientów na temat zastosowań i właściwości uszczelnień i wyrobów gumowych oraz w zakresie oprzyrządowania wykonywanego we własnej wyspecjalizowanej narzędziowni.


Wysokiej jakości wyroby wytwarza Systemu Zarządzania (wg norm ISO 9001 i ISO 14001) oraz implementacji założeń metodologii KAIZEN. Uszczelnienia REVO SEALS w ramach edycji programu „Najwyższa Jakość Quality International:” zostały nagrodzone Godłem QI 2014, 2015, 2016 w kategorii Product oraz Laureat Perłowej Statuetki. Jakość i niezawodność wyrobów REVO SEALS potwierdza również uzyskanie NCAGE Natowkiego Kodu Gospodarki Narodowej.


Głównym celem REVO SEALS Sp. z o.o. jest efektywne i bezpieczne wytwarzanie oraz dostarczanie technicznych uszczelnień i wyrobów gumowych o jakości, która spełnia rosnące wymagania i oczekiwania klientów, tak obecnych jak i przyszłych, zapewni im satysfakcję ze współpracy, a jednocześnie zagwarantuje wyroby o właściwościach korzystnych dla środowiska naturalnego. Długofalowe cele prowadzą do osiągnięcia optymalnego efektu ekonomicznego, jakościowego, ekologicznego i zadowolenia rynku. Służby marketingowe, ekonomiczne, techniczne i jakości systematycznie śledzą krajowe i zagra- niczne osiągnięcia techniczno-organizacyjne, związane z produkcją uszczelnień, w celu stałego doskonalenia organizacji pracy oraz metod wytwarzania z optymalizacją ich kosztów.


Budujemy struktury sprzedażowe odpowiadające dzisiejszym standardom. Wdrażamy mechanizmy i projekty zapewniające sprawne funkcjonowanie w całym cyklu produkcyjnym i sprzedażowym. Monitorujemy i analizujemy rynek pod kątem doboru odpowiedniej strategii produkcji i sprzedaży dla poszczególnych grup wyrobów, segmentów i kategorii klientów. Częste spotkania z klientami owocują świadomą sprzedażą, pozyskana wiedzą o rynku, konkurencji i rozwoju/innowacyjności wytwarzanych/sprzedawanych wyrobów. Klientów ne są w warunkach ciągłego doskonalenia Zintegrowanego strategicznych i dystrybutorów naszej firmy traktujemy jako naszych ważnych partnerów i z tego powodu troszczymy się o stworzenie i utrzymanie konstruktywnych kontaktów opartych na wzajemnym zaufaniu, lojalności i szacunku. Dotychczasowe osiągnięcia Revo Seals i jej potencjał rozwojowy stwarzają korzystne warunki do realizacji wytyczonych celów strategicznych, między innymi utrzymanie wiodącej pozycji wśród producentów technicznych uszczelnień i wyrobów gumowych.